Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

Strona Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę to kontynuacja Fundacji Dzieci Niczyje, która to istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

Na stronie znajdziemy informacje na temat programów realizowanych przez fundację. Adresy placówek fundacji. Akademię bezpiecznego internetu oraz wiele innych informacji. Strona jest raczej przeznaczona dla rodziców, którzy szukają informacji w tematyce bezpieczeństwa dzieci.

Link do strony fdds.pl